A quí va dirigit?

Aquest casal està adreçat a nois i noies de Secundària Obligatòria (ESO)
concretament de l’Institut Manuel Blancafort i IES Celestí Bellera, que
estiguin interessats a practicar esport a l’estiu i aprendre a jugar en
equip i a cooperar entre els dos instituts. Saber adaptar-se als diferents
espais esportius.