Entitats participants

Assessorament econòmic

moneiEl Servei d’Assessorament Econòmic proporciona totes aquelles indicacions necessàries per complir la normativa vigent tant en l’àmbit comptable com en el fiscal per tal que les entitats puguin afrontar en òptimes condicions el control econòmic de l’entitat i la gestió dels seus recursos. 

  • Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, balanços i tancaments, quadre d’amortitzacions, gestió del pressupost, gestió de la tresoreria, etc.
  • Auditories i justificació de comptes: com preparar-se per fer una auditoria, quina documentació cal aportar, etc.
  • Fiscalitat: assessorament sobre les obligacions fiscals, exempcions aplicables, preparació de models tributaris, etc.
  • Finançament: com buscar fons de finançament, subvencions, patrocinis, etc.
  • Comptabilitat informatitzada: creació del pla de comptes, introducció d’assentaments, , tancament de l’exercici, extractes bancaris, etc.
Omplint el formulari d’assessorament

Rss Assessorament Econòmic

No items to display at this time.