QUI SOM

CEE FRANCESC BELLAPART

C. de La Palma, 14   08205 Sabadell              Tel. 93 745 13 36                                             Fax 93 745 1337                                           A/e: a8024789@xtec.cat

 

Oferta educativa:

Educació Infantil adaptada, Educació Primària adaptada i Educació Secundaria adaptada.

Projecte educatiu:

Som una escola d’educació especial d’àmbit comarcal que acull alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats psíquiques, físiques i sensorials greus així com de trastorns de desenvolupament, des dels 3 als 18 anys. Treballem per a una normalització de les actituds de la societat davant la presencia d’aquestes persones amb discapacitat. Apliquem el principi d’individualització dels aprenentatges en funció del nivell de cada alumne i la seva edat cronològica. Impulsem el principi de generalització dels aprenentatges tant en l’àmbit escolar com en altres àmbits fora de l’escola. Seguint aquests principis agrupem els alumnes en grups aproximadament de 4 a 6 alumnes el més homogenis possible, tant d’edat com de nivell de competències, respectant les tres etapes dels ensenyaments bàsics.

Comptem amb personal altament qualificat: mestres-tutores especialistes, educadores, logopedes i fisioterapeutes.

Serveis:

El centre compta amb els serveis de transport i menjador escolar, i activitats extraescolars en horari de menjador.

Instal·lacions:

Aula de fisioteràpia, logopèdia, aula de Plàstica, de música, sala d’estimulació sensorial, gimnàs, aula d’informàtica…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.