Què fem?

Els projectes que realitzem s’emmarquen en tres línies d’acció que possibiliten el canvi social i l’empoderament col·lectiu:

 Treball amb centres d’educació formal i no formal: desenvolupem activitats amb infants i joves encarades a la deconstrucció dels mites i estereotips de gènere, ideari romàntic, etc., que fonamenten la violència de gènere així com la discriminació i la desigualtat d’oportunitats.

Activitats de caire sociocultural: duem a terme, d’una banda, iniciatives que visibilitzen el treball de dones artistes de diferents àrees (música, literatura, arts plàstiques, etc.). D’altra banda, engeguem activitats culturals que faciliten i fomenten les relacions interpersonals i la cohesió social (intergeneracional, interracial…).

Empoderament personal: realitzem activitats per a dones orientades a incrementar la seguretat i confiança en una mateixa, per tal de fer-se respectar en els diferents espais o facetes de la vida; facilitar el reconeixement d’una mateixa com a ésser autònoma; fomentar l’autoestima acceptant les pròpies capacitats i limitacions; així com per a reconéixer i estimar el propi cos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.