Arxiu de la categoria: Sabadell

Observatori de l’Economia Local – Sabadell

Font: Vapor Llonch

El mes de novembre va finalitzar amb un nou màxim en nombre de desocupats a la ciutat: 21.137. Aquesta xifra representa un lleu increment del nombre d’aturats registrats respecte del mes anterior (0,2%; 52 aturats/des més), però més intensa respecte del mateix mes de l’any anterior (6,5%; 1.281 aturats/des més). Aquest comportament interanual de l’atur a Sabadell és millor que el que s’observa del conjunt de la comarca (on creix un 7,5%), però lleugerament pitjor que el que s’observa per al conjunt de la província de Barcelona (que ho fa un 6,3%).

La taxa d’atur se situa en el 19,4%, 0,04 p.p. per sobre de la del mes anterior i 1 punt percentual per sobre de la del mateix moment de l’any 2011. En relació amb l’atur segons el sexe, l’atur femení creix de forma més intensa (7,8%) que el masculí (5,2%). Així, el pes de l’atur femení se situa en el 49%, 0,6 p.p. per sobre del valor registrat un any abans.

Pel que fa a l’atur segons l’edat, l’atur juvenil cau un 18,9% respecte del mes de novembre de 2011 (345 aturats/des menys). És el cinquè mes consecutiu que es registra una davallada interanual de l’atur en aquest col·lectiu.

Finalment, quant a l’atur en relació amb els grans sectors d’activitat, l’augment més significatiu s’observa en el sector serveis, amb un increment del nombre de desocupats/des del 9,8% interanual (1.095 aturats/des més). En canvi, la construcció registra un increment més moderat en el mateix període (0,7%; 24 aturats/des més).