Servei de Menjador

Consulteu els menús del segon trimestre del curs 2016/2017:

Febrer 2017

Març 2017

Abril 2017

Aquests menús s’han extret de la revista que trimestralment edita 7 i Tria, i que podeu consultar a la seva pàgina web: http://www.7itria.cat