Menjador

Aquest servei està gestionat per l’empresa 7 i Tria.

Podeu consultar els menús del primer trimestre del curs 2019/2020 que trobareu a la revista que trimestralment edita 7 i Tria (Aquests poden tenir alguna petita variació).

També podeu consular el projecte educatiu ‘Servim-nos com a casa’ el qual transforma els menjadors escolars en espais per adquirir bons hàbits alimentaris i d’autonomia. A l’escola està en funcionament des del curs 2016-2017.

Si voleu saber quins són els productes de cada estació de l’any, us enllacem aquest calendari d’aliments de temporada que ens ho facilita. Des d’aquest enllaç, el podreu imprimir en DN4. (Recurs extret de la revista Opcions).

Activitats complementàries
Al migdia, entre les classes del matí i la tarda es fan activitats complementàries (dinar, tallers, jocs, etc.). Aquest servei està contractat per l’AFA, amb el vist i plau del Consell Escolar. El gestiona la mateixa empresa que el menjador.

Les funcions principals d’aquest servei són:

  • Proporcionar una alimentació adequada als nens que utilitzin aquest servei.
  • Revisar i anar variant, quan cal, els menús.
  • Treballar els hàbits de nutrició i higiene de l’alimentació.
  • Fomentar els hàbits de convivència i respecte.
  • Promoure activitats variades que ajudin a la utilització racional del temps lliure.