Menjador

Aquest servei està gestionat per l’empresa 7 i Tria. Podeu consultar els menús del 3r trimestreServim-nos com a casa del curs 2017/2018 que trobareu a la revista que trimestralment edita 7 i Tria (Aquests poden tenir alguna petita variació).

També podeu consular el projecte educatiu ‘Servim-nos com a casa’ el qual transforma els menjadors escolars en espais per adquirir bons hàbits alimentaris i d’autonomia. A l’escola està en funcionament des del curs 2016-2017.

Activitats complementàries
Al migdia, entre les classes del matí i la tarda es fan activitats complementàries (dinar, tallers, jocs, etc.). Aquest servei està contractat per l’AMPA, amb el vist i plau del Consell Escolar. El gestiona la mateixa empresa que el menjador.

Les funcions principals d’aquest servei són:

  • Proporcionar una alimentació adequada als nens que utilitzin aquest servei.
  • Revisar i anar variant, quan cal, els menús.
  • Treballar els hàbits de nutrició i higiene de l’alimentació.
  • Fomentar els hàbits de convivència i respecte.
  • Promoure activitats variades que ajudin a la utilització racional del temps lliure.