Servei de Menjador

Servim-nos com a casaConsulteu els menús del segon trimestre del curs 2016/2017:

Maig 2017

Juny 2017

Aquests menús s’han extret de la revista que trimestralment edita 7 i Tria, i que podeu consultar a la seva pàgina web. També podeu consular el projecte educatiu ‘Servim-nos com a casa’ el qual transforma els menjadors escolars en espais per adquirir bons hàbits alimentaris i d’autonomia. A l’escola està en funcionament des del curs 2016-2017.