Comissions

Per a dur a terme les diferents activitats i tasques que l’AFA organitza, és necessària la participació de les famílies. Aquesta participació s’articula a través de les diverses comissions o grups de treball, que es constitueixen cada principi de curs, i de les tasques que s’encomanen als pares i mares de les diverses classes de l’Escola:

Comissions:

Grups de treball:

 • Biblioteca
 • Informàtica
 • Educació emocional
 • Camí escolar (Inaugurat curs 2016/2017)
 • Jardí Can Fargues
 • Heura solidària

Tasques per classe:

 • Dinamització de la geganta: pares i mares de P4 i P5
 • Elaboració del carnestoltes: pares i mares de primer
 • Jornades culturals: pares i mares de segon
 • Revista enfila’t: pares i mares de tercer
 • Festa de final de curs: pares i mares de quart
 • Mercat de la puça i benvinguda a les noves famílies: pares i mares de cinquè