Extraescolars

Aquesta informació pot veure’s afectada durant aquest curs 2020-2021 degut a la situació actual derivada de la COVID-19

Les extraescolars són un servei de caràcter optatiu per als infants de l’escola on s’ofereix la possibilitat de realitzar activitats a les tardes,  fora de l’horari escolar. És gestionat per l’AFA amb el vistiplau del Consell escolar.

Els objectius d’aquestes activitats són:

  • Tenir cura dels infants en la franja horària que es realitza el servei.
  • Desenvolupar diferents aspectes d’educació no formal.
  • Oferir un espai de temps per a la diversió i de relació social.

———————————————————————————————————-

Altres serveis:

SAM (Servei d’Atenció Matinal)
És un servei optatiu d’acollida matinal (de 7.20 a 9.00 h) per a les famílies de l’escola. Aquest servei també està contractat per l’AFA amb l’empresa 7 i Tria, que porta la gestió amb el vistiplau del Consell escolar.

Les seves funcions principals són:

  • Tenir cura dels infants que utilitzen el servei.
  • Disposar de material que ofereixi possibilitats de joc i entreteniment.
  • Mantenir contacte amb l’equip coordinador per establir un lligam amb la línia pedagògica de l’escola.