Extraescolars

Consulteu la Proposta extraescolars del curs 2018-2019 amb totes les possibilitats que teniu per oferir als vostres infants.

———————————————————————————————————-

Altres serveis:

SAM (Servei d’Atenció Matinal)
És un servei optatiu d’acollida matinal (de 7.20 a 9.00 h) per a les famílies de l’escola. Aquest servei també està contractat per l’AFA amb l’empresa 7 i Tria, que porta la gestió amb el vist i plau del Consell escolar.

Les funcions principals del SAM són:

  • Tenir cura dels nens/es que utilitzen el servei
  • Disposar de material que ofereixi possibilitats de joc i entreteniment
  • Mantenir contacte amb l’equip coordinador per establir un lligam amb la línia pedagògica de l’escola

Activitats extraescolars
És un servei de caràcter optatiu per als nens i nenes de l’escola on s’ofereix la possibilitat de realitzar activitats a les tardes,  fora de l’horari escolar. Està gestionat per l’AFA amb el vist i plau del Consell escolar.

Els objectius d’aquestes activitats són:

  • Tenir cura dels nens/es en la franja horària que es realitza el servei
  • Desenvolupar diferents aspectes d’educació no formal
  • Oferir un espai de temps per a la diversió i de relació social