XXVIII Jocs Florals del Raval

Els Jocs florals del Raval van nàixer el 1990 organitzats per l’Associació de Comerciants i Veïns del Carrer Cera, certament que s’ha portat a terme durant molts anys, avui l’organització s’emporta terme amb l’Associació institut de Promoció de la Cultura Catalana.
Aquest any celebrem el 28 aniversari, avé pogut arribar aquesta fita, és gràcies a tots els participants que durant tots aquests anys heu engrandit els Jocs Florals del Raval.
Com sempre el lliurament dels premis seran el dia 13 de maig de 2018 a les 11h. a la Sala d’actes del Museu Marítim.    XXVIII  Jocs Florals del Raval

 BASES  DE  PARTICIPACIÓ

Es valoraran els treballs, tant en poesia com en prosa exaltin els valors humans

1- Els treballs podran ser temàtica lliure.

2- Hauran de ser inèdits.

3- Els treballs poden ser en prosa  amb llengua Catalana i vers amb català i castellà

3.1- Prosa: narració o assaig, amb extensió màxima de 4 fulls- DIN A4.

3.2- Vers: poemes amb extensió màxima de 3 fulls- DIN A4.

4- Màxima, 2 treballs per participants en cada modalitat.

Els treballs seran lliurats amb 6 copies dels treballs, escrits per una sola cara i a doble    espai, sense signar, amb títol i pseudònim.

      Es lliurarà dins d’un sobre gran en el que constarà:

TÍTOL DEL TREBALL

PSEUDÒNIM

PROSA ,  ADULTS  O  JUVENILS   I  VERS  ADULT

S’haurà d’adjuntar un sobre petit tancat on constaran les dades personals:

    NOM, EDAT, TELÈFON, ADREÇA,  TÍTOL DEL TREBALL i correu electrònic si teniu,   dins el sobre gran.

Els treballs s’enviaran  a:

A la bústia del c/. Cera, 44, Baixos 2 ( Porta Negra )

A.I.P.C.C  c/. Salvadors, 24 D.P 08001   o a mà els divendres de 19h. a 21h.

Telèfon, informació: 93 442 46 68

L’admissió de treballs s’acabarà el dia  15  d’abril del  2018, sense cap mena de pròrroga.

El veredicte dels treballs i el lliurament dels guardons es donarà a conèixer el 13 de maig del 2018 a les 11 hores a la Sala de Actes del Museu Marítim, Av. Drassanes,  08001 Barcelona tots els participants estan convidats al acte.

S’estableix tres premis tant en vers com en prosa  amb las categories de Adults:

Adults:      Més grans de 17 anys

En Juvenil no mes participaran amb prosa

               Juvenil: De 11 anys a 16 anys

MODALITAT                     1er. PREMI             2on. PREMI          3er.  PREMI

PROSA I VERS ADULTS        200€                      80€                        50€

PROSA JUVENILS                  150€                      50€                        25€

Els premis podran quedar desert, si així ho considera el jurat.

Els veredicte del jurat serà inapel·lable que estarà format per 5 persones de diferents edats.

              Els treballs no es retornaran.

La recollida del premi es farà obligatòriament el dia del veredicte, en persona o per   mitjà d’un representant.

              Sinó és així es perd el dret al premi en metàl·lic.

 La participació en el XXVIII ens Jocs Florals del Raval, implica l’acceptació de totes les bases.

ORGANITZAT:  Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana ( A.I.P.C.C.)

Arxiu fotogràfic, Jocs Florals del Raval

2 comments


  1. Griselda Ballester Tataret

    Bona tarda,

    És possible presentar una poesia en valencià?

    • aipcc

      Bona Tarda Griselda, la pots enviar i quan el jurat obri els treballs o decidiran, i u esposarem a la junta per el proper any

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.