SERVEI ALLARGAMENT SETEMBRE

Bon dia famílies,

Pels curs 2019-2020, tindrem un servei d’allargament al setembre a l’Escola Bressol La Farinera, promogut per l’AFA La Farinera i organitzat per la COOPERATIVA INCOOP.

Del 12 fins al 30 de setembre, el centre educatiu realitzarà la reducció de jornada lectiva, la qual finalitzarà a les 15:00h. Per això, l’horari comprès entre les 15:00 i les 17:00 hores, serà gestionat mitjançant les professionals que integren l’equip d’educadores dels servei de suport educatiu a l’escola bressol.

Els horaris i preus dels servei d’allargament seran els següents:

del 12 al 30 de 15h a 17h 105,00 €
del 12 al 20 de 15h a 17h 60,00 €
del 23 al 30 de 15h a 17h 50,00 €
Dia esporàdic de 15h a 17h 10,00 € (per fer dies esporàdics és necessari inscriure’s)

Les famílies interesades envieun’s un email a afaebmlafarinera@gmail.com i us enviarem els formularis que cal emplenar.