Bressol d’Estiu 2018

Inscripció Bressol d’Estiu: 24 i 25 d’abril a l’EBM La Farinera, de 16:00 a 18:00

Caldrà aportar la següent documentació complimentada (no s’agafaran inscripcions a les quals els manqui qualsevol document, firma, etc.)
• Fotocòpia del DNI de mare, pare o tutor legal
• Fotocòpia del DNI infant o llibre de família (la pàgina de l’infant i la dels progenitors)
• Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut) de l’infant
• Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’infant
• Fotografia mida carnet de l’infant
• Documentació d’inscripció: imprimir, complimentar i signar:
Fitxa d’inscripció
Autorització medicaments
Autorització drets d’imatge
Autorització recollida

Si no podeu imprimir, les fulles es podràn recollir també a l’Escola Bressol.

DESCRIPCIÓ SERVEIS BRESSOL D’ESTIU

Els serveis de Bressol d’Estiu de l’AFA pel 2018 són:
A) Allargament de jornada (amb berenar inclòs): servei de 15:00 a 17:00 del 2 al 13 de juliol de 2018
B) Bressol d’Estiu: servei de 08:00 a 17:00 del 16 al 27 de juliol de 2018

a) allargament de jornada juliol/2018

Del 2 al 13 de juliol 2018
Allargament de jornada de 15h a 17h (inclou berenar)

del 2 al 13 de juliol (2 setmanas) 81€
1 setmana – 45€

b) BRESSOL D’ESTIU

Del 16 al 27 de juliol 2018
Mitja jornada sense dinar (9 a 12h) – sencer 160€ / 1 setmana 90€
Mitja jornada amb dinar (9 a 15h) – sencer 255€ / 1 setmana 135€
Jornada completa amb dinar (9 a 17h) + berenar – sencer 298€ / 1 setmana 160€
Acollida matinal + esmorzar (de 8 a 9h) – sencer 50€ / 1 setmana 35€ (En aquest servei no es contempla la opció sense esmorzar ja que es compta com a pack)

INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ FAMÍLIES 2018

No Title

No Description


Descarregar pdf

Si teniu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l’AFA a l’adreça afaebmlafarinera@gmail.com