Bressol d’Estiu 2017

Els serveis de Bressol d’Estiu de l’AFA pel 2017 són:
A) Allargament de jornada (amb berenar inclòs): servei de 15:00 a 17:00 del 3 al 14 de juliol de 2017
B) Bressol d’Estiu: servei de 08:00 a 17:00 del 17 al 28 de juliol de 2017

a) allargament de jornada juliol/2017

DATES, HORARI I PREU
Del 3 al 14 de juliol 2017
Allargament de jornada de 15h a 17h
(inclou berenar)
Preu: 75€

HORARIS INSCRIPCIÓ
– Dimecres 31 de maig de 16:00h a 17:00h
– Dijous 1 de juny de 09:00h a 10:30h del matí

DOCUMENTACIÓ
– Butlleta d’inscripció omplerta i signada (dues cares)
– Comprovant de la transferència (100% del pagament).
– Fotocopia del DNI/NIE del pare/mare/tutor legal que realitza la inscripció.*
– Fotocopia de la targeta sanitària. *
– Fotocopia de la cartilla de vacunació.*
En cas que s’autoritzi la recollida a altres persones:
– Autorització signada.
– Fotocopia de la persona autoritzada.
*En cas de participar al Bressol d’Estiu 2017 a l’escola no caldrà tornar a dur aquesta documentació.

Durant aquesta setmana vinent portaran els fulletons d’inscripció a l’allargament.

No Title

No Description


b) BRESSOL D’ESTIU

Reunió informativa Bressol d’Estiu: dimarts 18 d’abril a les 17:00 a la SUM o Sala de Mestres
Inscripció Bressol d’Estiu: 25 i 27 abril a l’EBM La Farinera, de 16:00 a 17:30
Fulletó d’inscripció al Bressol d’Estiu

No Title

No Description

Normativa Bressol d’Estiu

No Title

No Description

Ajuts 2017 Bressol d’Estiu

No Title

No Description

Proposta activitats: El circ dels sentits

No Title

No Description

Si teniu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l’AFA a l’adreça afaebmlafarinera@gmail.com